PRO ČLENY

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DNE 17.1.2016.

Zahájení schůze předseda Bohumil Makovský. Předáno slovo jednatelce Makovské Petře.

Seznámení členy s průběhem schůze a hlasování o jejím přijetí :

Průběh schůze:

1 PLÁN VÝCVIKU NA ROK 2016

2 PLÁN AKCÍ NA ROK 2016

3.BRIGÁDY - shodnocení 2015 a plán na rok 2016

4 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

5 ODCHOD ČLENA VÝBORU A VOLBA NOVÉHO REVIZORA + POKLADNÍKA+VÝCVIKÁŘE + TISKOVÉHO MLUVČÍHO

6 HOSPOAŘENÍ ZKO ZA ROK 2016

7 VOLNÁ DISKUZE

Hlasovná o souhlas s průběhem schůze :

PRO : 13         PROTI:  0                ZDRŽELO SE :   0

1) PLÁN VÝCVIKU

    Výcvikové dny a časy stanoveny takto :

POSLUŠNOSTI - na návrh jednatelky a výcvikářka Makovské Petry odsouhlaseny výcviky všestranné  a rozdělené. Výcviky se budou konat každou neděli a to v zimě od 9:30                             a v létě od 8:00 a to formou POSLUŠNOTI, SOCILIZAČNÍCH PROCHÁZEK, TRIKY, HRY, PŘEKÁŽKY (kažtý týden změna)

OBRANY - obrany se budou konat v zimě každou sobotu a to od 13:00 hod.  a  po změně času (až bude déle vidět) v týdnu a to středy od 17:00

STOPY -    až sleze sníh podle zájmu a individuálně po domluvě :)

Školička pro štěnátka  - na žádost Makovské Petry a podaní pomocné ruky členek Zuzky Soukupové a Kristýnky Valové , budou postupně po PM přebírat a pomáhat

                                       s vedením ŠKOLIČKY ! :)

2) PLÁN AKCÍ NA ROK 2016

PSÍK 2016 - Petra Makovská má za úkol zjistit kdy bude pořádán Pohádkový les. Předběžně ale stanoven datum na 25 či 26.6.2016 - 9:00 prezentace a 10:00 zahájení

                - ŽIVÁ HUDBA - Janička Dvořáková, VOJENSKÝ STAN - František Weis, Makovská Petra - ceny

                - ohledně PSÍKA schůzka 11.3.2016 od 18:00 :)  !!!

SPORTOVNĚ BRANNÉ ZÁVODY :    * 16.4.2016    prezentace od 8:00

                                                          * 1.10.2016   -------//---------------

ZKOUŠKY :     zjistit rozhodní - zda mají termíny

                      - 24.4.2016

                     - 29.5.2016

                    - zaří a říjen (po domluvě)

PREVENTIVNÍ AKTIVITY  - Petra Makovská, Janička Dořáková a Zuzka Soukupová. Prevetivní aktivity pro děti ze škol, školek ...... 

KROUŽEK VÝCHOVY A PÉČE O PSA - pro děti do 15 let. Střídání členu - každý z nás povede lekci. Začali bychom od září 2016 !.

Předseda Bohumil Makovský navrhl  zakoupení reprezentativního oblečení. Každý člen z vlasních nákladu - sportovní bunda s logem. Zuzka Soukupová zjistí cenu za ušití

 u pana Hamzi (budna se zadní kapsou a odepínacími rukávy :)   )

Hlasování :              PRO :  13                  PROTI : 0                    ZDRŽELO SE :        0

3) BRIGÁDY :

V roce 2015 se uděla na cvičišti obrovský kus práce ! Za podpory Nadace Čez a práce našich členů bylo vybudováno dětské hřiště, živým plotem oploceno cvičitě, vztyčen sloup na osvětlení cičiště a samotné osvětlení, položení terasy, výroba vozíku na přovaz materiálu .... ! Poděkování členům za jejich práci !!!!!!!!

V tomto roce máme plán na výrobu překážek  - kladina, žebříky, "prakur" pro psy

                                                                        - natření odkládacích kotců (BÍLA BRAVA), na dvířka karisítě a přestanení !!

Počet Brigád odsouhlasen jako v loňském roce a to :

Dospělý : 20 hod./rok                 Senioři a dětí do 15 let. :      10 hod./ rok                                    Matky s dětmi do 3 let. :  15 hod. / rok

PRO :   13                             PROTI :        0                    ZDRŽELI SE :        0

4) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Na rok odsouhlaseny členské příspěvky jako v loňském roce :

DOSPĚLÝ : 1350,- /rok

SENIOŘI A DĚTI DO 15 LET :    675,-

UDRŽOVACÍ PŘÍSPĚVEK :   300,-

PRO : 13                         PROTI : 0                    ZDRŽELO SE : 0

5) VOLBA REVIZORA A DALŠÍCH FUNKCÍ

Z důvodu odchodu Revizora z klubu ZKO byla navržena volba nového revizora. Podán návr o převzetí volby - přihlásila se Jana Dvořáková. 

PRO : 13                         PROTI : 0                    ZDRŽELO SE : 0

Petra Makovská se vzdala funkce Pokladníka a na tuto funkci navržena Alžběta Weisová.

PRO : 13                         PROTI : 0                    ZDRŽELO SE : 0

Jendatelka Makovská Petra Navrhla výcvikáře a to Zuzku Soukupovou a Kristýnku Valovou.

PRO : 13                         PROTI : 0                    ZDRŽELO SE : 0

Předseda navrhl funkcu Styk s veřejností a to Zdeničku Benešovou .

PRO : 13                         PROTI : 0                    ZDRŽELO SE : 0

6) HOSPODAŘENÍ ZKO

Výdaje : 72.112,-

Příjmy : 81.610 ,-

Celý rozpis přečten na členské schůzi.

7) VOLNÁ DISKUZE

 

Zapsala 17.1.2016 jednatelka Makovská Petra .

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Měli byste zájem o půldenní či celodenní seminář poslušnosti (teorie + praxe) + pes

ANO 310 82%
NE 68 18%

Celkový počet hlasů: 378

Přihlášení do školičky/kurzu

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: