VOŘÍŠKIÁDA - V. ročník Lačnovského psíka

 

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na další ročník Lačnovského psíka :) . Je určen pro všechny majitelé psů bez rozdílů rasy, velikosti a stáří :D


 

Tituly a soutěže

Nejlepší voříšek získá titul LAČNOVSKÝ PSÍK 2017 o němž rozhodnou diváci :) svým hlasem na lístečku (jakož to u Nejsympatičtější dvojice).


 

Soutěže DÍTĚ A PES je určena pro děti ve věku od 4 do 15 let. Nehodnotí se pouze vzhled psa, ale znalosti dítěte o čtyřnohém kamarádovi a schopnost ho předvést.


 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠTĚNDO - do této kategorie můžete přihlásit svého čtyřnohého mazlika pokud mu je 4-12 měsíců (s PP i bez PP)


 

NEJKRÁSNĚJŠÍ PSÍ SLEČNA - přihlašujte psi slečny od 12 měsíců ( týká se to fenek s PP, bez PP kohoutková výška 0-100 cm)


 

NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁN PES - přihlašujte Vaše pány psy od 12 měsíců (psy bez PP, s PP, kohoutková výška od 0 - 100 cm)


 

Senior ÚŽASŇÁK - pro všechny naše psí seniori co nás provází životem a to od 9 let :) )í :)


 

CRAZY DOG - pro tuto soutěž bude sestavena překážková dráha (kterou si budete moci vyzkoušet ještě před zahájením soutěže). Posuzuje se nejen rychlost a , ale hlavně souhra se psovodem !


 

NEJSYMPATYČTĚJŠÍ DVOJICE - při vstupu každý divák dostane lísteček na který napíše startovní číslo závodní dvojice, která se mu nejvíce líbila. Na lístěčky bude připraven uzamčená pokladna a ke konci posuzování vyhlásíme výsledky.

 

PRO VŠECHNY ZÁVODÍKY JSOU PŘIPRAVENY HODNOTNÉ CENY A OCENĚNÍ A TO PŘI VČASNÉM ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY !! 

PŘIHLÁŠENÍ MOŽNÉ I V DEN KONÁNÍ AKCE !!!!!!!!! :D

 

Přihlášení a výstavní poplatky :

Výstavní poplatek za psa je 70,- Kč za soutěže :). Každý další pes od jednoho majitele 50,- i další soutěž s jedním psem :)

Výstavní poplatek můžete uhradit na účet č. : 1130691035/3030, VS : " Vaše jméno a příjmení " .

e-mail : petra.mak@seznam.cz,

 

Všeobecná ustanovení


 

Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.


 

Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Výstavy se mohou účastnit psi ve stáří větším než 6 měsíců. Kousaví psi musí mít náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není povoleno. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu nebo úhyn psa při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Veterinární předpisy

Při přejímce se vystavovatel prokáže platným očkovacím průkazem, v němž bude potvrzeno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekčnímu záňetu jater a leptospiróze v době né kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. Očkovací průkaz se stejným potvrzením musí mít u sebe i každý divák, jež přijde do areálu se svým psem.

 

 

Přihlášení na VOŘÍŠKIÁDU 9.9.2017

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Anketa

Měli byste zájem o půldenní či celodenní seminář poslušnosti (teorie + praxe) + pes

ANO 310 82%
NE 68 18%

Celkový počet hlasů: 378

Přihlášení do školičky/kurzu

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: